Site Kullanım Koşulları

/
Site Kullanım Koşulları

Lütfen Sitemizi kullanmadan önce bu “Site Kullanım Koşullarını” dikkatlice okuyunuz. Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan Kullanıcılarımız aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılmaktasınız. Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (“Site”) Evren Mah. Camiyolu Cad. 73 Güneşli / İstanbul adresindeki Sezer Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş Şirketi’nin (Şirket) malıdır ve onun tarafından işletilir.   

Bu web sitesinin kullanımından doğan ve doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Şirket,   Şirket yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve Şirket’in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır 

www.jkts.it ye erişerek, bu siteyi görüntüleyerek veya kullanarak site kullanımına dair koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullarla bağlı olacağınızı kabul etmektesiniz. Şirket, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın burada belirtilen koşullarda ve sitede yer alan diğer tüm sözleşme ve bilgilerde dilediği zaman değişiklik yapabilir. Değişen hükümler yayınlandıkları tarihte geçerlilik kazanacaktır. Bu değişiklikleri takip edebilmek açısından düzenli aralıklarla burada yer alan koşulları incelemenizi önermekteyiz.

Sizler (Kullanıcı’lar)  Kullanım Koşulları’nın (“Koşullar”), Site’yi ziyaret etmek ve kullanmakla kendileri için yürürlüğe gireceğini ve Siteye erişmeleri süresinde, sonrasında veya Site’de sunulan tüm hizmetlerden yararlandıkları sürece aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, Site’deki hizmetlerden yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle bağlı bulunduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hak , yetki ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuzu, 18 (On Sekiz) yaşın üzerinde olduğunuzu, bu Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı bu Koşullarla bağlı olduğunuzu ve Kullanım Koşulları’na ’uygun davranmakla yükümlü olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

Genel Hükümler

  1. Bu Site, yasalara uygun kullanılmak koşuluyla herkese açıktır. Kullanıcı Site’de paylaşılan belirli içeriklere erişebilir; ancak Site’de sunulan hizmetlerden faydalanabilmek için Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve diğer Sözleşmeleri akdetmiş olmak ve Şirket’in zaman zaman talep edeceği diğer koşulları yerine getirmiş olmak gerekir.   
  2. Şirket,  Site’de yer alan fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapmak hakkına sahiptir. 
  3. Şirket, Kullanıcı’nın Site’de yer alan ürün/ hizmetlerden teknik arızalar ve/veya mücbir sebepler, Kullanıcı ile imzalanan Sözleşmelerde belirtilen sair nedenler dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. 
  4. Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Koşullar’ın hükümlerine, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını, Site’nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların  kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir işlemde bulunmayacağını,  Site’de yer alan hiçbir bilgi, görsel ve içeriği kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, başka internet sitelerinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir şekilde yayımlamayacağını, dağıtmayacağını, Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabet edecek şekilde kullanmayacağını, belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmayacağını, Site’ye orantısız yük getirecek iş-işlemler yapmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı/Kullanıcıların aksi davranış ve fiillerde bulunması halinde Şirket, ilgili Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını geçici veya daimi olarak durdurabilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Şirket’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz. Kullanıcı’nın Kullanım Koşulları ve politikalara aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle Şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, tüm hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk ve Şirket’in, Site’nin ve 3. Kişilerin uğradığı/uğrayacağı zararları tazmin yükümlülüğü Kullanıcı’ya aittir.  
  5. Kullanıcı, Site içindeki faaliyetlerinde Site’nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyecek ve paylaşmayacaktır. Aksi halde oluşacak zararlardan tamamen kendisi(Kullanıcı) sorumludur ve bu durumda Site yetkilileri bu hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatabilir. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşabilir. Bu hallerde Kullanıcı, Şirket’in, Site’nin ve 3. Kişilerin uğradığı/uğrayacağı zararları da tazmin etmekle yükümlü olacaktır. 
  6. Şirket, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir. Bu web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır. 
  7. Şirket bazı durumlarda, çerezler (Cookie) aracılığıyla kişisel olmayan veri toplayabilir. Bu bilgiler Kullanıcılar’ı daha iyi anlamak ve Site’nin kullanılabilirlik, performans ve etkinliğini artırmak için kullanılır. Kullanıcı, bilgilerinin bu şekilde kullanılmasına izin verdiğini kabul eder. Kullanıcı bilgilerinin kullanımına ilişkin detaylı bilgilere Site’de yayınlanan Gizlilik Politikası’ndan erişilebilir. 
  8. Şirket, Kullanıcılar’ın bu politikalara aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcının işbu Koşullarda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar için, ilgili Kullanıcıya rücu edilecektir.
  9. Bu Site’ye  erişim ve Site’de yer alan bilgilerin, hizmetlerin gerek doğrudan ve gerekse de dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Şirket, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, Site’de bilgileri hazırlayan kişiler ve Şirket’in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz.  

Koşulların Değiştirilmesi 

Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın Site’de mevcut her türlü hizmet, ürün, bilgi ve sözleşme ile işbu Koşullar’ı değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme, Site’yi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Site’de Koşullar’ın mevcut ve güncellenmiş versiyonu bulunmaktadır. Site’nin kullanılması ile Kullanıcı, mevcut versiyon ile bağlı olduğunu kabul eder.

Fikri Mülkiyet Hakları 

İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo,  görseller, tasarımlar, yazılımlar, bilgi ve yöntem gibi tescilli ve tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Site İşleteni ve sahibi Şirket veya belirtilen yetkilisine ait olup, Uluslararası ve Ulusal hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi ve/veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcılar ve/veya 3. Kişilere hiçbir hak vermez. 

Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin ürünlerin her türlü hakkı Site işleteni ve sahibi Şirket’e veya belirtilen yetkilisine aittir. 

Site’de yer alan bilgilerin, görsellerin, tasarımların, yazıların, reklamların, logoların, grafiklerin, Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması,çoğaltılması, dağıtılması, işlenmesi, sunulması  ve/veya kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü fotoğraf, resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, işlenmesi, sunulması  ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

Ayrıca Kullanıcılar’ın Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması; işbu Site’de yayımlanmış bilgi ve içeriklere erişilmesi, bu bilgi ve içeriklerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi; Kullanıcılar tarafından Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Şirket ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek  yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, servis sağlayıcının sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

Fikri mülkiyet haklarından herhangi birinin Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde ihlalden kaynaklanan hukuki, mali, idari ve cezai her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacak ve ihlal nedeniyle Şirket, Site ve 3. Kişi/kişilerin doğrudan veya dolaylı, müspet veya menfi, maddi veya manevi tüm zararlarını tazmin yükümlülüğü Kullanıcı’ya ait olacaktır. 

Gizli Bilgi

Şirket, Site üzerinden Kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. 

Site üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, Kullanıcılar tarafından Şirket’e elektronik ortamda iletilen kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri; Kullanıcı bilgilerinin kullanımına ilişkin detaylı bilgilere Site’de yayınlanan Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenen kişisel kişisel veri kullanım amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesi, Hizmetler’in ve yapılan işin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kullanıcının Site’den faydalanabilmesi, Site’ye konu hizmetlerin sağlanması, Şirket’e ya da üçüncü taraflara ait reklam ve pazarlama kampanyaları sunulması, kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri bildirilmesi ve her türlü kanuni yükümlülüğünün yerine getirilmesi için kullanabilir. Şirket, Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Şirket tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Site  üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Şirketimiz  ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, Kullanıcılarımızın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.Kullanıcı bilgilerinin kullanımına ilişkin detaylı bilgilere Site’de yayınlanan Gizlilik Politikası’ndan erişilebilir. 

Sorumluluğun Sınırlandırılması

İŞBU MADDE UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR.

ŞİRKET TARAFINDAN SİTE VE SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU TEMELDE” SUNULMAKTA OLUP, ŞİRKET; SİTE’NİN KAPSAMINA İLİŞKİN OLARAK ZIMNİ GARANTİ, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

ŞİRKET,SİTE’DE PAYLAŞILAN BİLGİ VE İÇERİKLERİN HİÇBİR KOŞULDA DOĞRULUĞUNU VE GÜVENLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE; BU İÇERİKLER DOLAYISIYLA HİÇBİR SORUMLULUK ÜSTLENMEMEKTEDİR.

KULLANICI, SİTE’YE  YA DA LİNK VERİLEN SİTELERE GİRİLMESİ, SİTE’NİN YA DA SİTE’DEKİ BİLGİ, VERİ, PROGRAMLARIN KULLANILMASI,  SİTE VE SİTE İÇERİSİNDE SUNULAN HİZMETLERE ERIŞIMİN,  BÜYÜK ÖLÇÜDE KULLANICI’NIN İNTERNET SERVIS SAĞLAYICISINDAN TEMIN EDILEN HIZMETIN KALITESINE DAYANDIĞINI VE SÖZ KONUSU HIZMET KALITESINDEN KAYNAKLI (İŞLEMİN KESİNTİYE UĞRAMASI, HATA, İHMAL, SİLİNME, KAYIP, İŞLEMİN VEYA İLETİŞİMİN GECİKMESİ, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ, İLETİŞİM HATASI, HIRSIZLIK, İMHA VEYA İZİNSİZ OLARAK KAYITLARA GİRİLMESİ, DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KULLANILMASI, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE BENZER DİĞER) SORUNLARDA ŞİRKET’İN HERHANGI BIR SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞINI KABUL EDER.

Kayıt ve Güvenlik 

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde, işbu Site Kullanım Koşullarını ve Şirket ile yaptığı Sözleşmeleri ihlal etmiş sayılır ve Kullanıcı bilgilendirilmeden hesap /kullanım kapatılabilecektir. Kullanıcı Site ve üçüncü taraf Sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından, güvenlik ihlallerinden donanım ve cihazların zarar görmesinden Kullanıcı sorumlu olup, Şirket sorumlu tutulamaz.  

Mücbir Sebep 

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

Mücbir sebebin varlığı halinde mücbir sebepten etkilenen taraf derhal karşı tarafa yazılı olarak bildirecek, Mücbir sebep ortadan kalkar kalkmaz Sözleşmeye konu yükümlülüklerin yerine getirilmesine devam edilecektir. Bu sürede Taraflar işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alabilirler veya karşılıklı mutabakat ile Sözleşmeyi tazminatsız feshedebilirler. Mücbir sebebin 30 gün süreyle devam etmesi halinde taraflardan her birinin sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız fesih hakkı doğar. Mücbir sebebin devamı sürecinde tarafların edimlerini yerine getirmemelerinden dolayı hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğü olmayacaktır. 

Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik 

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Şirket , dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Şirket’in  bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Şirket’in defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Koşullar ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Koşullar’ın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Start typing and press Enter to search

Sepetim

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.