Mesafeli Satış Sözleşmesi

/
Mesafeli Satış Sözleşmesi

1-TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

SATICI

Ticari Ünvanı : Sezer Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş
Adresi : Evren mah. Camiyolu cad. 73 34212 Güneşli / İstanbul
Telefon : 0.212.6518922
E-posta : info@jkts.it

ALICI

Adı – Soyadı : 
Adresi : 
Telefon : 
E-mail :

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle Alıcı, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2-KONU

İşbu Sözleşmenin konusu , Alıcı’nın Satıcıya ait  www.jkts.it internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirlenen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, Satıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler, gizlilik ve güvenlik politikası, Cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs konularda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini, ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. 

3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/BEDEL /TESLİMAT BİLGİLERİ  

Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Satıcı’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri kargo ücreti,  sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. Fatura edilecek kişi ile Sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. 

Alınan Mal /Ürün /Ürünler

Adı, Kodu, Adedi:  

Toplam Satış bedeli (KDV Dahil):…..TL

Ödeme Şekli: Kredi kartı/ Banka hesabına ödeme (Havale/EFT)

Teslim Edilecek Kişi:

Teslim Edilecek Adres:

Fatura Edilecek Kişi/Kurum:

Adres:

Telefon:

Faks:

E-posta/Kullanıcı Adı:

Vergi Dairesi:

Vergi Sicil No:

Fatura teslim: Fatura, sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

Sipariş Tarihi:

Teslimat Tarihi:

Teslim Şekli:

Kargo Ücreti:

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

5-SÖZLEŞME TARİHİ

Sözleşme, Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’ dan satın almış olduğu Ürün /Hizmet’in Alıcı’ya ve/veya Alıcı’nın gösterdiği kişiye teslimi ile işbu Sözleşme kendiliğinden sona erer. 

6- ALICININ BEYAN,  HAK ve YÜKÜMLÜKLERİ

6.1. Alıcı, Web sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilir.

6.2.  Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmesi akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgileri ile  sözleşmede belirtilen Satıcı’ya ait www.jkts.it internet sitesinden Satıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve “cayma” hakkının kullanılması, bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebileceği resmi makamlar vs. konusunda anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde okuyup bilgi sahibi olduğunu teyit etmiş olduğunu beyan ve kabul eder.

6.3.Alıcı, bu Sözleşme bir önceki (6.2md)maddeye bağlı olarak ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının,olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.jkts.it sipariş/ödeme/kullanım prosedürlerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

6.4. Alıcı, sipariş vermekle birlikte işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve Sözleşmede kendisine yüklenen edimleri tam ve zamanında yerine getirmeyi, sözleşmede belirlenen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder. Alıcı, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, işbu sözleşmenin kendiliğinden sona ereceğini ve Satıcı’nın teslim dahil bu sözleşmeden doğan tüm yükümlüklerinin ortadan kalkacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Sözleşme konusu ve siparişi onaylanan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün Alıcı  ve/veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilememesi durumunda, Alıcı’nın sözleşmeyi tazminatsız feshetme hakkı saklıdır.

6.6. Alıcı, sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alması halinde sorumluluk tamamen Alıcı’ya aittir. Teslim alınan ürün/ürünlerin/ hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün/hizmetin sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir.

6.7. Alıcı, Satıcı’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile ürünün gönderilmesini talep ettiği takdirde; ürünün ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasarlardan Satıcı sorumlu değildir. Bu halde tüm sorumluluk Alıcı’ya aittir.

6.8.  Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir. Alıcı bu hususları bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

6.9.  Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken ve bu sözleşmede  verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin eksiksiz ve gerçeğe uygun, doğru bilgiler olduğunu beyan ve kabul eder. Aksi halde bu sözleşmenin ihlal edilmiş olduğunu,  Satıcı’nın Alıcıyı bilgilendirmeksizin Alıcı kullanımını kapatabileceğini ve bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle Satıcının uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.10.Alıcı, aldığı ürünü iade etmek isterse ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.11. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi,   Satıcı’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için ya da Satıcı ve/veya başkaca 3. Kişi /kişilerin hukuki, maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmamayı, Satıcı’ya ait internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve  işlemlerde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacak, her türlü hukuki, cezai, mali ve idari sorumluluk Alıcı’ya ait olacaktır.

6.12. Alıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından, güvenlik ihlallerinden, donanım ve cihazların zarar görmesinden ve/veya oluşabilecek her türlü hukuki, mali, cezai, idari sorumluluk ve  yükümlülüklerden Alıcı sorumlu olup, Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.13. Alıcı, Satıcı’nın Alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle Satıcı’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

6.14. Alıcı, işbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlali halinde  işbu ihlal nedeniyle cezai, idari, mali ve hukuki olarak şahsen sorumlu olduğunu, Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki, idari, mali  ve cezai sonuçlarından ari tutacağını, işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi ve/veya Satıcı’nın ve/veya 3. Kişilerin herhangi bir surette zarara uğraması halinde, ihlalden zarar gören Şirket, Site ve/veya 3. Kişilerin tüm zararlarını tazmin etmekle yükümlü olduğunu, Satıcı’nın kanuni tüm haklarını talep  ve Alıcı’ya karşı  sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkına sahip olduğunu bilmekte, kabul, beyan  ve taahhüt etmektedir.

7-SATICININ BEYAN, HAK VE YÜKÜMLÜKLERİ

7.1. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından 
okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla 
yükümlüdür.

7.2. Satıcı, Tüketicilerin Korunması hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmelik hükümleri uyarınca ve uygun olarak  sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun  ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları  (işin gereği olan bilgi ve belgeler) ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.3. Satıcı, 18 (On Sekiz) yaşından küçük kişiler, www.jkts.it internet sitesinden alışveriş yapamaz. Satıcı, Alıcının Sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Alıcı’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı tüm sorumluluk Alıcı’ya ait olup, Satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemez.

7.4. Satıcı, Sipariş tarihinden itibaren 2 iş günü içinde havalesi yapılmayan siparişleri iptal hakkına sahiptir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Satıcının yükümlülükleri ancak ödemenin eksiksiz olarak Satıcı hesabına geçtiği andan itibaren hüküm ifade eder. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez. 

7.5. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

7.6.  Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile ve/veya istisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ya da stok problemiyle karşılaşılması ve/veya sipariş konusu ürün / hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise,  bu durumu  öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcı’yı açık ve anlaşılır bir şekilde elektronik ortamda bilgilendirecektir. Bu durumda Alıcı, bildirimin yapıldığından itibaren en geç 3 gün içinde: eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilmesini ve/veya ürünün stoklara girmesi ya da teslimi engelleyen sorunun ortadan kalkmasının beklenebileceğini ve/veya siparişin iptali ile Sözleşmenin feshi talebini Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Satıcı bu kapsamda Sözleşmenin feshi bildiriminden itibaren halinde en geç 14 (on dört) gün içinde Alıcı’nın ödemiş olduğu toplam ürün bedeli ve varsa Alıcı’yı borç altına sokan her türlü belgeyi Alıcının satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcıya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden Alıcıya iade edecektir.

7.7. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgilerde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

7.8. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlarından www.jkts.it sorumlu değildir. Buna dayalı olarak Satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan ve/veya yasa dışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından vb sistemsel hatalardan sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak Alıcı, Satıcı’dan hiçbir hak ve talepte bulunamaz.

7.9. Satıcı’ya ait internet sitesinin üzerinden, Satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

7.10. Satıcı’nın, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediği ve/veya Alıcı’nın Sözleşmelere uygun hareket etmediği durumlarda siparişi durdurma hakkı vardır. Satıcı, Alıcı bilgilerinde ya da siparişte ve/veya Alıcı’nın sözleşme koşullarına uygun davranmaması vb. sorun tespit ettiği durumlarda ya da Alıcı’nın vermiş bulunduğu iletişim adreslerinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 14(On dört)  gün süreyle dondurur. Alıcı’nın bu süre zarfında Satıcı ile iletişim kurmaması ve/veya eksiklik ya da yanlışlıkları ortadan kaldırmaması halinde Satıcı’nın her iki tarafın zarar görmemesi için siparişi iptal hakkı vardır.

8-SİPARİŞ/ÖDEME ŞEKİL VE ŞARTLARI

8.1. Sipariş

Alıcı, Satıcıya ait internet sitesinde yer alan ürün/ürünlerden satın almayı  tercih ettiği ürün/ürünlerin  KDV dahil tutarı Alıcı tarafından onaylanmak suretiyle elektronik ortamda  sipariş verir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ve/veya ödemenin (havale/EFT ) Satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır. Bu nedenle sipariş/siparişler, sevk edilmeden önce Alıcı’ya sipariş onay maili gönderilir. Sipariş onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

Süreçteki herhangi bir aksama ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar Alıcı’ya işbu sözleşmede belirttiği iletilim araçlarından biri ya da birkaçı kullanılmak suretiyle bildirilir, gerekirse Alıcı’dan Bankası ile görüşmesi istenebilir. Alıcı bu hususları bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir. Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç 14 (on dört )gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar, faiz talebi olmayacaktır.

8.2. Ödeme

Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faiziyle ilgili bilgileri Bankasından ayrıca teyit edeceğini kabul ve beyan eder. ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki “Kredi Kart Sözleşmesi” çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir, tüm sorumluluk Alıcı’ya aittir. Her koşulda Alıcı’nın Satıcı’ya olan borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun ifa edilmemesinden ve/veya gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, Sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi ve/veya geri talep edilmesi halinde, Alıcı kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye teslim edilmiş olan ürün/ürünleri kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve faturası  ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak 14 (On dört ) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat/nakliye giderleri Alıcı’ya aittir ve  Alıcı ’nın  kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı  kusuru oranında Satıcı’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

9-Sevkiyat/Teslimat

9.1. Sevkiyat

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte sipariş konusu ürün/ürünler Sözleşmede belirlenen yasal süreyi geçmemek kaydıyla Satıcı’nın anlaşmalı olduğu Kargo Şirketi/Taşıyıcıya verilir. Bu durumda Satıcı,  malın Alıcı ya da Alıcı’nın belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

Alıcı’nın Satıcı’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini elektronik ortamda açık ve anlaşılır bir biçimde yazılı olarak talep etmesi halinde; sipariş konusu ürün/ürünler sözleşmede belirlenen yasal süreyi geçmemek kaydıyla Alıcı’nın talep ettiği taşıyıcıya teslim edilir. Bu durumda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir. Tüm sorumluluk Alıcı’ya aittir.

9.2. Teslimat

Ürün/ürünler Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo ile Alıcı’nın ve/veya Alıcı’nın belirlediği                “ teslim edilecek kişi/kurum” adresine teslim edilecek ve/veya Alıcı’nın yazılı talebi ile Alıcı tarafından talep edilen taşıyıcıya teslim edilecektir. Teslimat süresi, sipariş onay mailinin gönderilmesinden itibaren 30 gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir.

Ürün/ürünler Kargo Şirketlerinin teslimat yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı gönderilir. Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez.

Kargo ücreti ürün bedeline dahil değildir, Kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve alıcı tarafından ödenmektedir.

Alıcı teslimat adresi olarak bildirdiği adresteki kişi/kuruluşa yapılan teslimatın geçerli olacağını kabul ve beyan etmiştir. Adreste teslim edilmiş ürünlerin, teslimatı anında Alıcı’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması ve/veya Alıcı tarafından gösterilen adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcının  sorumluluğunda olacaktır. Bu hallerde ;Alıcı`nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı ‘ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

Ürün Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecekse, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesi, sevk bilgilerindeki yanlışlık ya eksiklik, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler vb sebeplerle ya da Alıcı’nın belirtilen adreste yerinde olmaması gibi nedenlerle belirtilen gün süresinde sarkma olması, ekstra kargo-taşıma ücretinin  oluşmasından Satıcı hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Ürünün belirtilen adreste Alıcı’ya teslim edilememesi ve/veya başka bir kişiye/kuruluşa teslim edilmiş olmasından dolayı Satıcı’ya hiçbir kusur yüklenemez, Satıcı’dan maddi ve manevi hiçbir talepte bulunulamaz.

Belirtilen süre içerisinde ürün/ürünler Alıcı’ya ulaşmadı ise teslimat problemleri Satıcı’ya info@jkts.it e-mail adresi kullanılmak suretiyle derhal bildirilmelidir. Ürün teslimatı sırasında Satıcı’nın talebi halinde Alıcı  işbu Sözleşmenin bir basılı örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalamaması durumunda ürün teslimatı yapılmayabilir. İNTERNET SİTESİ’nden alışveriş sırasında Alıcı tarafından onaylanan bu Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir.

Zarar görmüş paket/ambalaj durumunda, zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi ve/veya taşıyıcı yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Kargo Şirketi/taşıyıcı tarafından paket/ambalajda hasar kabul edilmemesi halinde ise; Alıcı’nın ambalaj/paketin orada derhal açılarak ürünün hasarsız teslim edildiğini kontrol etmek /ettirmek ve bu durumun tutanakla tespitini talep hakkı vardır. Bu durumda Ürün /paket kabul edilmez ve tutanak düzenlenmiş ise Alıcı tutanağın kopyası ile birlikte malın teslim alınmadığını Satıcı’ya info@jkts.it adresine e-mail yoluyla bildirilmelidir. Paket/ambalaj Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur.

10-CAYMA HAKKI

CAYMA HAKKI VE SÜRESİ

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satış Yönetmeliği hükümleri uyarınca Cayma hakkı Tüketici sıfatına sahip Alıcılar için geçerlidir. Tüketici sıfatına sahip olmayan Alıcılar tarafından Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca cayma hakkı bulunduğu taraflarca kabul ve beyan edilmiştir.

Cayma hakkı süresi alıcıya malın/ürünün teslim edildiği günden itibaren başlar ve 14 gündür. 

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde Satıcı’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek, almış olduğu ürünün ambalajını açmamak, tahrip etmemek, bozmamak ve ürünü kullanmamak şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesair şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez ve bedeli iade edilmez. Alıcı ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ

ŞİRKET

ADI/UNVANI: Sezer Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş

ADRES: Evren Mah. Camiyolu Cad. 73 Güneşli / İstanbul

E-POSTA: info@jkts.it

TEL: 0212 651 8922

FAKS: 0212 550 6884

SATICININ İADE İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ TAŞIYICI

ADRES:

E-POSTA:

TEL:

FAKS:

CAYMA HAKKININ KULLANIMI

Alıcı tarafından Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ ya işbu sözleşmede belirtilen adresine iadeli taahhütlü posta ile ve/veya sözleşmede yazılı faks numarasına faks yoluyla ya da SATICI internet sitesinde yer alan “cayma hakkı kullanılması” seçeneğini kullanarak ve/veya Satıcı’nın sözleşmede yazılı  e-posta adresine e-mail yoluyla cayma hakkının kullanıldığına dair yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. İnternet sitesi üzerinden Alıcı’ya cayma hakkı sunulması durumunda Satıcı,  Alıcı’nın iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini Alıcıya derhal iletmek zorundadır. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü Alıcı’ya aittir.

 Alıcı, cayma hakkını kullanması halinde, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimde bulunduğu tarihten itibaren 10 gün (On gün) içerisinde;

a) Alıcı ve/veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişi/kuruma teslim edilen ürün/ürünleri ve,

b) Ürün/ürünlerin Alıcıya ve/veya Alıcının ürün teslimini talep ettiği kişiye ibraz edilmiş Satıcı’ya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalayarak 1 (bir) adedini uhdesinde tutarak diğer 1 (bir)adet   orijinal faturasını   ( İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) ve,

c) İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarlarını,

birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcıya geri göndermek/iade etmekle yükümlüdür.

Cayma hakkının kullanılması halinde, Alıcının ürünü iade edeceği adres Satıcının işbu sözleşmede belirtilen adresidir.

Satıcı tarafından malı kendisinin geri alacağına dair bir bildirimde bulunulmaması halinde Alıcı iade edilen ürün/ürünler ve ilgili bilgileri içeren fatura ile iade edilecek ürün/ürünlerin kutusu,ambalajı, standart aksesuarları; işbu ön bilgilendirme ve Sözleşmede  Satıcının öngördüğü isim-adres ve iletişim bilgileri belirtilen Kargo Şirketi kanalıyla Satıcı ve/veya Satıcı tarafından yetkilendirilen kişiye göndermekle yükümlüdür.Satıcı tarafından belirtilen taşıyıcının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesinin olması halinde Satıcı iade edilmek istenen ürünün Alıcı’dan alınmasını sağlayacaktır.  Bu halde Kargo masrafı Satıcıya aittir. Alıcı, kendi belirleyeceği Kargo ya da nakliyeci ile iade yaptığı takdirde iade masrafları Alıcıya  aittir.

Alıcı cayma süresi içinde mal/ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Teslim alınmış mal/ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkansız bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak, değer azalması veya iadenin imkansızlaşması Alıcının kusurundan kaynaklanıyorsa Alıcının Satıcıya malın değerini ve/veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

Sehven alınan her ürün için genel iade süresi 14 gündür. Ürünün Alıcıya teslim edildiği haliyle iade edilmesi gerekir. Bu süre içerisinde ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş, yırtılmış vb surette zarar görmüş ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade orijinal ambalajı ile yapılmalıdır. Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, vb şekilde zararın varlığı tespit edildiği hallerde ve ürünün Alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilmemesi durumunda ürün/malın iadesi kabul edilmez ve ürün bedeli iade edilmez.

 11-CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER VE ÜRÜNLER

Alıcının isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar/ürünler, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcının kontrolünde olmayan mallar/ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar/ürünler, Alıcı tarafından ambalaj vb. koruyucu unsurları açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mal/ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri için cayma hakkının kullanılması ve ürün iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

Alıcı tarafından “cayma hakkı”  Tüketici Kanunu, Mesafeli Satış Yönetmeliği ve bu ön bilgilendirme/sözleşmede yer alan süre, şekil ve şartlara uygun kullanılmaması halinde Alıcı, cayma hakkından yararlanamaz.

12-İADE KOŞULLARI

Alıcının cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14( on dört) gün içinde, varsa malın Alıcıya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ve varsa Alıcıyı borç altına sokan belgeleri Alıcının satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcıya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden Alıcıya iade edecektir. 

Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde  ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içinde Satıcı,Alıcı’ya ait kredi kartı fişinin iptali ile ilgili tutarın Alıcı’nın hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta ile Alıcı’ya bildirilir. Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka alıcıya geri ödemesini taksitle yapmakta olup, Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, yine taksitli olarak Alıcı hesaplarına Banka tarafından aktarılır.Kredi kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili Bankanın tasarrufundadır.  Böyle bir durumda Alıcı’nın Satıcı’dan geç ödeme ve/veya başkaca nedenlerle bir hak, alacak, tazminat talebi olmayacaktır.

Satıcıya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz.

Ürün iadelerinde kusurlu ürün iadeleri haricinde sadece ürün bedeli geri ödenmekte olup sipariş esnasında ödenmiş olan kargo ücretinin geri ödemesi olmamaktadır. Ürün iadesi sonucunda sipariş miktarınızın ücretsiz kargo sınırının altına düştüğü durumlarda iade sonucu ortaya çıkan toplam bedele göre oluşan kargo ücreti geri ödeme tutarından düşülüp kalan bakiye ödenecektir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

13-CAYMA HAKKININ KULLANILMASININ YAN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

Alıcının cayma hakkını kullanması halinde Alıcı ile Satıcı arasında akdedilen tüm sözleşmeler ve yan sözleşmeler kendiliğinden sona erer.

14-GARANTİ

Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan ürünler her türlü üretim hatasına karşı teslimden itibaren 2 yıl garantilidir. Satıcı’nın garanti yükümlülüğü yürürlükteki Tüketici Kanunu kapsamına giren Alıcı/alıcılar için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

15-MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse taraflar bundan sorumlu değildir.

 Mücbir sebebin varlığı halinde mücbir sebepten etkilenen taraf derhal karşı tarafa yazılı olarak bildirecek, Mücbir sebep ortadan kalkar kalkmaz Sözleşmeye konu yükümlülüklerin yerine getirilmesine devam edilecektir. Bu sürede Taraflar işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alabilirler veya karşılıklı mutabakat ile Sözleşmeyi tazminatsız feshedebilirler. Mücbir sebebin 30 gün süreyle devam etmesi halinde taraflardan her birinin sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız fesih hakkı doğar. Mücbir sebebin devamı sürecinde tarafların edimlerini yerine getirmemelerinden dolayı hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğü olmayacaktır.

16-GİZLİ BİLGİ

Satıcı, Site üzerinden Alıcının ilettiği kişisel bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Alıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

Alıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler Satıcı bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Gizli Bilgiler, “Gizlilik ve  Güven Politikası” ile belirlenen esas, kapsam ve koşulların varlığı halinde ve/veya  emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda ya da  resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda  açıklanabilecektir.

18-TEMERRÜT HALLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda Tüketici sıfatına sahip Alıcılar hakkında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümleri ile ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri; Tüketici sıfatına sahip olmayan Alıcılar hakkında Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu ile ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da edimin yerine getirilmemesi  durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı/diğer taraf edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

19-DELİL

Alıcı, iş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın defter ve kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş,  bilgisayar kayıtlarının manyetik ortamdaki her türlü kayıtlarının HMK uyarınca muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, Satıcının kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu  hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20-UYUŞMAZLIK, YETKİLİ MAHKEME ve İCRA DAİRELERİ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanan  ihtilaflarda şikayet ve itirazlar 6502 sayılı Tüketici Kanununda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı’nın yerleşim yerinin bulunduğu  veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem heyetine veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01.01.2017 tarihinden itibaren 2017 yılı için

Parasal sınırlar
MADDE 3 – (1) 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz)Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevlidir.

Parasal sınır, her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılan tebliğe göre değişmekte olup, ihtilaf tarihi itibariyle yürürlükte olan Tebliğ esas alınacaktır.  

www.jkts.it sitesinde yer alan ön bilgilendirmeler ve Alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu,  ön bilgileri İNTERNET SİTESİ’nde elektronik ortamda görmesinin ve teyidin yanı sıra elektronik postasına gönderildiğini, böylece tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay vererek ürünü sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini  kabul ettiğini beyan eder.

SATICI:

ALICI:

TARİH:

Start typing and press Enter to search

Sepetim

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.