Kullanıcı Sözleşmesi

/
Kullanıcı Sözleşmesi

1-Taraflar

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

a) www.jkts.it internet sitesinin (Bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) faaliyetlerini yürüten Evren mah. Camiyolu cad. 73 Güneşli İstanbul adresinde mukim Sezer Tekstil Sanayi Ve Tic. A.Ş. (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.) 

b) www.jkts.it internet sitesinde  yer alan formları doldurarak kaydolan internet kullanıcısı (Bundan böyle (“Kullanıcı”) olarak anılacaktır) 

2-Sözleşmenin Konusu 

Şirket’in sahip bulunduğu internet sitesi  www.jkts.it’den Kullanıcı’nın faydalanmasına ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Site ve Uygulama kapsamında, Site’nin kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, gizlilik ve güvenlik politikası  ile sair kural ve şartlar ve sözleşmeler,  işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır. 

3-Tarafların Hak ve Yükümlükleri 

3.1. Kullanıcı, Şirket’in sahip olduğu SİTE’de sunulan Hizmetler’den faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen ve almak istediği Hizmet’e göre farklılık gösterebilecek olan bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi ve eki, ayrılmaz parçası olan sözleşmeleri onaylaması gerektiğini bildiğini ve onayladığını, işbu Sözleşme ve eki sözleşmelerde  yer alan tüm maddeleri okuduğunu, kabul ettiğini beyan eder. 

3.2. Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip olduğunu, Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyeceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

3.3. Kullanıcı, verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlara, sair mevzuata uygun, güncel, tam ve  doğru olduğunu,  bu bilgilerin güncel olmaması  ve/veya gerçeğe aykırı  ve/veya yetersiz, çelişkili, aldatıcı olması halinde; Site’ye erişim sağlanamamasından, hizmetlerden yararlanılamamasından ve/veya hizmetlerden beklenen sonucun alınamamasından  ve ayrıca bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle Şirket, Site ya da 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarar, ceza ve yaptırımlardan tüm sorumluluğun Kullanıcı’ya ait olduğunu, her türlü zarar, ceza ve yaptırımların hiçbir ihtara gerek olmaksızın Kullanıcı tarafından karşılanacağını, Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

3.4. Kullanıcı tarafından Site’ye erişim e-posta adresi ve şifresi ile yahut Kullanıcı’ya iletilen tek seferlik şifreler kullanılarak gerçekleştirilecektir. Şirket ve/veya Site tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi kullanma hakkı bizzat Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, kullandıramaz. Şifrenin muhafazası için gerekli dikkat ve özeni göstermek, tedbirleri almak yükümlülük ve sorumluluğu Kullanıcıya aittir. Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile yahut Kullanıcı’ya iletilen tek seferlik şifrelerle gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecektir. Şifre kullanılarak gerçekleşen faaliyetlerden doğan her türlü yasal, hukuki ve cezai sorumluluk  ve zararlardan Kullanıcı sorumlu olup, Şirket ve/veya Site’nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı, her türlü sorumluluk ve yükümlülüğün kendisine ait olduğunu, ihlal/izinsiz kullanımdan kaynaklanan yasal, sözleşmesel doğacak her türlü sorumluluk ve yükümlüklerini derhal yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

3.5. Kullanıcı, Şirket’e ait www.jkts.it internet sitesini   kullanırken; Kanuna, ahlaka, adaba, dürüstlük ilkelerine, işbu Sözleşme ve  eki sözleşmeler ile Site Kullanım Koşullarına uyacağını ve  ihlal etmeyeceğini, Site’nin amacı ve faaliyet alanı dışında kullanmayacağını, Yasalara, mevzuat ve Sözleşme hükümlerine aykırı bir amaç için kullanmayacağını, Site içindeki faaliyetlerinde Site’nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde Kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını rahatsız eden ve/veya taciz eden, zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden faaliyetlerde bulunmayacağını ve/veya içerikler üretmeyeceğini ve paylaşmayacağını, Şirket, Site,diğer kullanıcılar ve/veya başkaca 3. Kişi /kişilerin hukuki, fikri mülkiyet hakları ile telif haklarına, maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağını, Site’de yer alan hiçbir bilgi, görsel ve içeriği kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, başka internet sitelerinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir şekilde yayımlamayacağını, dağıtmayacağını, Şirket ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabet edecek şekilde kullanmayacağını, Şirket’e ait internet sitesinde Şirket ve Site veya başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve  işlemlerde bulunmayacağını, Site’nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların  kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir işlemde ve bunlarla sınırlı olmaksızın Sitenin işleyişini engelleyebilecek davranış iş ve işlemlerde bulunmayacağını, Site’ye orantısız yük getirecek iş-işlemler yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının ve Site Kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını ve/veya bunları kullanmayacağını,     beyan, kabul ve taahhüt eder.Aksi halde; hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluklar ile Şirket’in, Site’nin ve/veya  3. Kişilerin uğradığı/uğrayacağı zararları tazmin yükümlülüğü Kullanıcı’ya ait olup, Şirket ve/veya Site’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu nedenle Kullanıcı,  Şirket’ten hiçbir ad altında herhangi bir hak, iddia ve talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.6. www.jkts.it web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için Şirket /Site  tarafından mevcut imkanlar dahilinde mevzuat ve hizmetin gerektirdiği tedbirler alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcının, kendi kişisel tedbirlerini almak, virus koruma sistemini ve sair gerekli koruma sistemlerini  tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı www.jkts.it web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm aksaklık, sorun, hatalardan ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından Kullanıcı’nın sorumlu olduğunu, Şirket ve/veya Site’nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmadığını beyan ve kabul eder.

3.7. www.jkts.it internet sitesinde Kullanıcı  tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, resim, video ,alıntılar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen her türlü beyan, yazı vesair paylaşımlar tamamen Kullanıcı/Kullanıcıların kendi kişisel görüşü olup,  Kullanıcı’yı  bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin, paylaşımların Şirket ve Site ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Şirket ve/veya Site’nin,  Kullanıcı’nın beyan edeceği fikir ve görüşler, paylaşımlar nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve/veya  üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler, paylaşımlar  nedeniyle Kullanıcı’nın  uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir hukuki, cezai, idari  sorumluluğu bulunmamaktadır. Fikir, görüş ve düşünce paylaşımlarından ve   bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından Kullanıcı sorumlu ve yükümlüdür.  

3.8. Kullanıcı, Site ve Uygulama’ya hiçbir şekilde müdahalede bulunmayacağını, yetkisiz erişim veya tersine mühendislik yapmayacağını, Site ve Uygulama’nın kullanımını engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren yahut Site ve Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Uygulama, Şirket ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek her türlü eylemden kaçınacağını,  Site ve Uygulama üzerinde otomatik program, robot, örümcek, veri madenciliği, veri taraması yazılımları veya sistemleri ve bu şekilde herhangi bir içeriği kısmen veya tamamen kullanmayacağını, kopyalamayacağını ve yaymayacağını, değiştirmeyeceğini  kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9. Kullanıcı;  Sözleşme’ye konu Hizmetlerden faydalanabilmesi için; işin doğası gereği ve/veya Kullanıcılık Sözleşmesi ile sair Sözleşmelerin  kurulması veya Site üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması esnasında ve/veya işbu Sözleşmenin eki niteliğindeki Gizlilik ve Güvenlik Politikasında belirtilen sebep ve şartlarla kişisel verilerinin Şirket tarafından talep edilebileceğini ve toplanabileceğini, Ön bilgilendirme formu ve Sözleşmeye onay vermek ve elektronik ortamda teyit etmekle birlikte Şirket’in; Site üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, Kullanıcılar tarafından Şirket’e elektronik ortamda iletilen kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri; Kullanıcı bilgilerinin kullanımına ilişkin detaylı bilgilere Site’de yayınlanan Gizlilik ve Güvenlik Politikası ve Kullanıcı ile akdedilen birbirlerinin eki ve ayrılmaz parçası nitelikli Sözleşmelerde düzenlenen kişisel kişisel veri kullanım amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesi, Hizmetler’in ve yapılan işin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kullanıcının Site’den faydalanabilmesi, Site’ye konu hizmetlerin sağlanması, Şirket’e ya da üçüncü taraflara ait reklam ve pazarlama kampanyaları sunulması, kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri bildirilmesi ve her türlü kanuni yükümlülüğünün yerine getirilmesi için kullanılabileceğine ve/veya tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan Şirket’in  kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına, Site’nin sahibi olan Şirket bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak, Kullanıcı’nın güvenliği, Şirket’in yükümlülüklerini ifa amacıyla kullanılmasını  ve paylaşılmasını kabul ettiğini ve izin verdiğini beyan eder.

Şirket ve/veya Site,  iş bu Kullanıcı sözleşmesi uyarınca, Kullanıcının kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Kullanıcı, işbu Kullanıcı sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme  maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.                                 

3.10. Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site ve Uygulama’nın kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.11. Kullanıcı, www.jkts.it internet Sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar nedeniyle Şirket ve/veya Site’nin herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğünün bulunmadığını,  Şirket ve/veya Site’den tazminat dahil hiçbir hak, alacak ve talepte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

3.12. Kullanıcının işbu Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal etmesi, işbu Sözleşme ,Site ve Uygulama kapsamında yer alan diğer sözleşmeler, koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde ihlaller ve aykırılıklar nedeniyle cezai, idari, mali ve hukuki olarak Kullanıcı şahsen sorumlu olup,  Şirket ve/veya Siteyi bu ihlallerin, aykırılıkların  hukuki, cezai, mali  ve idari her türlü sonuçlarından ari tutacaktır. Kullanıcı, yasa ya da sözleşme  ihlalleri ve/veya yasal ve sözleşmesel edimlerini yerine getirmemesi ya da  yasal-sözleşmesel borç, taahhüt , beyanlarına aykırı davranması halinde Şirket ya da Site’nin; Kullanıcı’nın üyeliğini geçici veya daimi olarak durdurabileceğini  veya Sözleşme’yi feshederek kullanıcı statüsünü  sona erdirebileceğini,  yasal süreç başlatabileceğini ve bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşabileceğini, Kullanıcı aleyhine yasalar ve Sözleşmeden doğan her tülü iddia, şikayet ve taleplerde bulunabileceğini,  ayrıca  Şirket ve/veya Sitenin ya da 3. Kişilerin uğrayacağı zararlar ile maddi-manevi, hukuki, mali, cezai, idari,  ticari kayıp ve zararları tazmin etmek hakkına sahip olduğunu, işbu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Şirket ya da Site’nin 3 kişi/kurumlara  yapmak zorunda kalacağı her türlü ödemeyi ve/veya uğradığı zararları Kullanıcıya rücu hakkına sahip olduğunu bilmekte, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.   

3.13. Şirket, Site üzerinden Kullanıcının  ilettiği kişisel bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik ve Güvenlik  Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır.   Gizli Bilgiler, “Gizlilik ve  Güvenlik Politikası” ile belirlenen esas, kapsam ve koşulların varlığı halinde ve/veya  emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda ya da  resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda  açıklanabilecektir.                                                

3.14. Şirket,  herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın Site’de mevcut her türlü hizmet, ürün, bilgi ve işbu Sözleşme ve eklerini, kullanım koşullarını  revize etme,  değiştirme, ilavede bulunma, Site’yi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkına sahip olup, bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Şirket’in www.jkts.it adresindeki Sitesinde yayınlanacak olup, Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir

4-Fikri Mülkiyet Hakları

Site ve Uygulama ve bunlarla ilişkili yazılım, görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler üzerindeki her türlü hak, fikri mülkiyet dahil her türlü mülkiyet ve menfaat yahut bunları kullanma yetkisi Şirket’e ait olup, kanuni koruma altındadır.  Sözleşme’de yer alan hiçbir hüküm Site ve Uygulama üzerinde, bunların işbu Sözleşme ve sair koşullarda belirlenen şekilde kullanımı dışında, Kullanıcı’ya herhangi bir hak verildiği şeklinde yorumlanamaz. 

Şirket’in, Site’nin bu sitede adı geçen başkaca kişi/şirketlerin ve ürünleri, kendi ticari markaları ve haklarıdır, fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ve/veya Bu web Sitesinde adı geçen başkaca şirketlerin  ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, yazılım, görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler, alan adını vb. hakları kullanmayacaktır. 

5-Sorumluluk  

5.1. Şirket, Site ve Uygulamayı “OLDUĞU GİBİ” sağlamakta olup, Site ve Uygulamanın  hatasız, kusursuz, mükemmel olduğu veya Kullanıcı’nın kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Şirket, Site, ve Hizmetler’in 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Site erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, bakım-onarım, güncelleme yahut Bankalar ve/veya Aracı Firma’nın sistemlerinden de kaynaklanabilecek sair nedenlerle Site’ye erişimin ve Hizmetler’den yararlanılmasının muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da kesilebileceğini kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir. 

5.2. Şirket, (i) Kullanıcı’nın Site ve Hizmetler’i kullanması, yanlış kullanması, Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Site üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu  değildir.

5.3. ŞİRKET, UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN SİTE VE HİZMETLER’İN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, HUKUKİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. ŞİRKET, İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK VEYA İHLALİN SÖZ KONUSU OLMAMASINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR.

5.4. Kullanıcı, Site ve Uygulama  üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.5. Site ve/veya link verilen sitelere girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgi, veri, program, yazılımların kullanılması, Site ve Site içerisinde sunulan hizmetlere erişimin büyük ölçüde Kullanıcı’nın internet sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesinden kaynaklı (İŞLEMİN KESİNTİYE UĞRAMASI, HATA, İHMAL, SİLİNME, KAYIP, İŞLEMİN VEYA İLETİŞİMİN GECİKMESİ, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ, İLETİŞİM HATASI, HIRSIZLIK, İMHA VEYA İZİNSİZ OLARAK KAYITLARA GİRİLMESİ, DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KULLANILMASI, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE BENZER DİĞER ) sorunlarda  ve Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, Kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek her türlü müdahale ve zararlardan Kullanıcı sorumlu olup, Şirket ve/veya Site ’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.   

6-Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi 

6.1. Şirket Kullanıcı’nın  bilgi ve kayıtlarının, paylaşımlarının gerçeğe aykırı olması, mevzuata, kamu düzeni, genel ahlaka ve adaba aykırı davranışlarda bulunulması, işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Sözleşmelere aykırı davranması halinde   sözleşmeyi  ihbarsız tek taraflı olarak sona erdirebilir. 

6.2. Şirket, dilediği zamanda hiçbir neden göstermeksizin ve tek taraflı olarak Kullanıcı Sözleşmesini sona erdirmek, Kullanıcıya ait dosya, belge ve bilgilerini silmek, Site’yi, Uygulamayı ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya almak hakkına sahiptir. Kullanıcı, işbu tasarrufu önceden kabul ederek bu durumda Şirket ve/veya Site’nin sorumluluğu bulunmadığını, Şirket’ten tazminat ve başkaca hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

6.3. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan düzenlemelere Site ve Uygulama’da beyan edilen sair kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın faaliyetlerinin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Şirket, Kullanıcı’nın Site  kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Şirket tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme Şirket tarafından feshedilebilecektir. Kullanıcı’nın bu nedenle Şirket’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

7-Muhtelif Hükümler

7.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir. 

7.2. İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

7.3. Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. 

7.4. Taraflar, siteye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olduğunu,  HMK 193 maddeye ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu karşılıklı kabul ve beyan eder.

7.5. İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.

8-Yürürlük

Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece ve/veya Kullanıcı’nın iptal etmesi veya Şirket tarafından Kullanıcılık Sözleşmesinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

KULLANICI                                                                     ŞİRKET 

 

 

Start typing and press Enter to search

Sepetim

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.